• POL·LINITZACIÓ DE CULTIUS •

Segons la FAO, 100 espècies de cultius proporcionen el 90% dels aliments mundials, 71 d'ells es pol·linitzen amb les abelles. Una bona pol·linització i quallat depèn de múltiples factors, incloent l'estructura de la planta, nutrició, producció de pol·len i suficient presencia d'insectes pol·linitzadors. El període de floració dura poques setmanes i durant aquest breu període de temps s'ha de proveir de les millors condicions per a una bona pol·linització.

Per augmentar el rendiment en l'agricultura s'ha fet molta atenció al control de brosses, pestes i malalties, així com a la disponibilitat d'aigua i nutrients al terra, entre altres factors. Tanmateix, malgrat que aproximadament un 70% dels cultius que sembrem es veuen afavorits en diferent grau per l'acció d'animals que visiten les seves flors, aquest aspecte no ha estat tingut en compte habitualment en el maneig de cultiu.

El treball dels pol·linitzadors suposa un augment en la producció de fruita (o fruits, més en general). El fruit és el resultat directe de la pol·linització d'una flor; i les llavors són l'indirecte.

Oferim el servei de pol·linització de cultius utilitzant les nostres abelles preparades per realitzar transhumància. Realitzem el transport, instal·lació, senyalització i manteniment i posterior retirada de les arnes.

Contactar prèviament amb suficient antelació per planificar una bona actuació.