• APICULTURAURBANA •

Click per visitar:

APICULTURAURBANA.COM és una campanya promoguda per MEL·LIS com a eina per ajudar a la protecció i conservació de les abelles través de l’apicultura urbana. El nostre objectiu principal és donar a conèixer a la gran majoria de la nostra societat, que viu en àmbits urbans, la importància de les abelles i la problemàtica que els afecta; per fer-ho, apostem per apropar el món de les abelles i l’apicultura a les grans ciutats.

Les línies en les quals treballem per impulsar aquest nou moviment apícola són les següents:

• Divulgació del món de les abelles; explicar la seva organització social, vida i productes, i alhora prendre consciència del paper indispensable que juguen en el nostre ecosistema.

• Formació de nous apicultors urbans.

• Aproximació de l'apicultura a les ciutats. Les abelles no són una cosa exclusiva de les zones de muntanya, sinó que són necessàries en qualsevol punt del nostre territori.

• Donar a conèixer l’apicultura urbana a les administracions publiques, sobretot als ajuntaments, i posar èmfasi en la necessitat de regular aquesta activitat.

Què pot aportar l'apicultura urbana?

• Donar a conèixer la problemàtica de les abelles a un públic més ampli.

• Divulgació, sobretot entre els més petits, de com viuen i s’organitzen les abelles dins un rusc, la importància de la flora a l’hora d’alimentar-se i el procés de pol·linització.

• Garantir una millor alimentació de les abelles gràcies a la varietat de flora dels parcs i jardins públics.

• Reduir el risc de grans mortalitats d'abelles causades per alguns productes fitosanitaris utilitzats a l’agricultura.

• Afavorir la eco-conscienciació de la població, augmentant els valors de comprensió i respecte al medi ambient.

• Fer ressò i promocionar les activitats apícoles a les ciutats.

• Revitalitzar el sector apícola i aproximar-lo a entorns urbans, com a forma d'aconseguir noves vocacions d'aquesta professió, ara per ara, en declivi.