• MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA •

L'Apiari del Castell dels Tres Dragons, ubicat al Parc de la Ciutadella de Barcelona, és un dels apiaris urbans més antics d'Europa, va iniciar-se l'any 1945, amb dues finalitats principals; l'ensenyament pràctic dirigit a escolars i l'assessorament tècnic per a la instal·lació, manteniment i explotació d'arnes rurals.

Fou instal·lat en un dels terrats del primer pis, un lloc que reuneix les condicions òptimes per a la cria de les abelles; és orientat cap al sud i l'edifici del Museu el protegeix dels vents del nord. Inicialment es componia de 14 arnes i un laboratori. Les arnes eren col·locades en horitzontal i per ordre d'antiguitat. Se n'hi exhibien diferents models, de les més antigues fins a les més modernes i funcionals. El laboratori servia per guardar els aparells, resoldre consultes i efectuar les diferents manipulacions i experiments.

En els últims anys però, aquest apiari ha passat per moments no tant dolços, on fins i tot ha perillat la seva continuïtat. Malgrat tot, la direcció del Museu, amb voluntat de preservar-lo, ens ha atorgat la gestió i manteniment d'aquest apiari, apiari insígnia del Museu i de la ciutat de Barcelona.