• AJUNTAMENT DE VILADECANS •

Per millorar la pol·linització de la vegetació local i sensibilitzar la ciutadania envers el descens creixent d’insectes pol·linitzadors, que suposa un perill per als ecosistemes del municipi, l’Ajuntament de Viladecans, ja disposa de dos ruscs controlats d’abelles, que són les principals espècies pol·linitzadores: un és a la zona forestal i l’altre, a la plana deltaica.

L’activitat pol·linitzadora té una notable importància biològica tant en plantes conreades com silvestres, i és responsable de l’increment de la producció (augment del nombre i grandària dels fruits), de la maturació i de la qualitat d’aquesta, i també de l’ampliació de la seva diversitat genètica, que garanteix una major possibilitat d’adaptació enfront dels canvis ambientals. La pol·linització assegura la producció de llavors.

L’impacte econòmic de la pol·linització en la producció agrícola utilitzada per a l’alimentació humana a Catalunya s’ha calculat en 321 milions d’euros, equivalent a un 25 % del valor d’aquesta producció, molt més important que el de la mel. Darrerament han començat a instal·lar-se ruscs en teulades i parcs de ciutats com Nova York, París, Berlín o Londres.