• AJUNTAMENT DE BARCELONA •

L'Ajuntament de Barcelona disposa des del 2015 d'un dispositiu de gestió d'incidències causades per abelles a la via pública, un operatiu destinat a retirar eixams que poden aparèixer de forma espontània en diferents punts de la ciutat. Un cop retirats aquests eixams d'abelles de la mel, són portats a dos apiaris allunyats del centre de la ciutat per tal de mantenir-los, ja que l'abella de la mel és una espècie declarada d'interès especial segons els Decret 110/2003.

Durant el període 2014-2016, MEL·LIS va ser l'empresa contractada pel Departament de Medi Ambient i Biodiversitat de l'Ajuntament de Barcelona, encarregada de desenvolupar i aplicar el sistema de gestió d'incidències causades per abelles a la via pública, així com d'acondicinar els apiaris on instal·lar aquestes abelles. MEL·LIS a col·laborat des del 2010 com a empresa assessora en l'estratègia d'implantació de l'apicultura urbana a la ciutat, i és part organitzadora del BCN Honey Fest.